Ett nytt leende
till bra pris

Säkert - Smidigt - Kvalitativt

Ett nytt leende
till bra pris

Säkert - Smidigt - Kvalitativt

Prisvärda tandimplantat i Norrköping

Vi erbjuder tandimplantat och en rad andra former av tandvård: allmän, akut och estetisk.

Välkommen att boka en tid redan för en kostnadsfri konsultation. Våra tandläkare erbjuder tandvård av högsta kvalitet. Orolig för kostnaden? Lugn, vi erbjuder möjlighet till räntefri avbetalning så att dina tandimplantat inte medför en alltför hög kostnad.

Kontakta oss redan idag – vi är en ledande expert på tandimplantat i Norrköping!

Vid sidan av tandimplantat så erbjuder vi även allmäntandvård, akuttandvård och estetisk tandvård inklusive Invisalign. Lär mer om våra andra behandlingar här.

Varför tandimplantat?

Varför behöver man ett tandimplantat? Svaret är att det finns flera olika anledningar. Bland de vanligaste är åldersrelaterad tandlossning och olyckor där man slagit ut en eller flera tänder. Oavsett orsak så kan vi hjälpa dig, och vi arbetar även för att så mycket som möjligt rädda dina kvarvarande tänder.

Att förlora tänder kan ge upphov till stort lidande, på flera plan. Dels blir det svårt att äta utan bra tänder, något som är svårt i många situationer och kan vara socialt stigmatiserande. Att skämmas för sitt utseende när man saknar en eller flera tänder är också ett stort socialt problem för många.

tandimplantat Norrköping

Tänderna betyder mycket för oss

Tänderna är helt enkelt mycket viktiga för människors välmående och det är av största vikt att hitta en lösning så fort som möjligt om du har förlorat några tänder. Vi hjälper dig att hitta en fungerande lösning som ger dig en fullt fungerande tandrad.

Många önskar sig en permanent lösning som fungerar som ett långsiktigt alternativ till lösa proteser och bryggor. Det är här ett tandimplantat är en perfekt lösning.

Ett tandimplantat fästs vanligen med hjälp av titanskruvar som skruvas fast i käkbenet. En mycket fördelaktig metod på många sätt för den som söker en varaktig lösning på sina tandproblem.

Tandimplantat fungerar som vanliga tänder

I och med att de nya tänderna fästs direkt mot käkbenet så fungerar de i stort sett på samma sätt som vanliga tänder. Det innebär att de inte behöver tas ut när de ska rengöras eller justeras. Ett tandimplantat sitter säkert på plats och utformas på ett enkelt sätt så att de ska efterlikna de tänder man hade innan. Med ett tandimplantat får dina tänder ett naturligt utseende som är omöjligt att skilja från vanliga tänder.

Samma sak är det med skötseln. Ett tandimplantat sköts på samma sätt som naturliga tänder. Tandborstning morgon och kväll, tandtråd och eventuell munsköljning räcker för att hålla ett tandimplantat i gott skick.

De kirurgiska ingrepp som krävs för att sätta in tandimplantat kan dock ta en del tid. Ska hela tandrader ersättas så kan det ta lite tid eftersom kroppen måste få lite tid att läka däremellan. I väntan på att allt blir klart så kan vi ordna en temporär lösning.

Tandimplantat Norrköping – så fungerar det

Fasta tandimplantat monterar vi på det är sättet:

Först tar vi bort rester av gamla trasiga tänder som eventuellt sitter i vägen. Det är viktigt att dessa hål läker ordentligt innan de nya fästena monteras dit. Nästa steg är att borra i käken så att vi kan montera in skruvfästen direkt i käkbenet.

Fästena växer fast i käkbenet eftersom titan är ett material som accepteras av människokroppen. De sitter sedan fast lika stadigt som naturliga, friska tandrötter. Dina tänder skapar vi efter ett avtryck och när de är klara skruvar vi fast dem i de fastläkta titanfästena. Nu har du fullt fungerande tänder igen – och ett vackert leende som du vill visa upp.

Tandimplantat för en rimlig kostnad

Försäkringskassan täcker bara en del av kostnaden för tandimplantat. Men för att dina nya tänder inte ska bli alltför dyra så erbjuder vi möjlighet till räntefri avbetalning – en mycket fördelaktig lösning för din plånbok.

Tyvärr är det inte alla som kan använda tandimplantat av medicinska skäl. Men även för dessa personer finns det andra lösningar, exempelvis broar och lösa proteser. Även dessa metoder för tandersättning är idag mycket naturliga och funktionella. Dessa metoder kan också fungera som utmärkta komplement medan du väntar på dina implantat.

Intresserad av nya tandimplantat i Norrköping? Välkommen att kontakta oss redan idag för en första konsultation så tittar vi på dina tänder och ser vad vi kan göra.

tandimplantat Norrköping

Tandimplantat av högsta kvalitet